Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Om Centeret

Om Centeret

Porcelænshaven

Om CBS Center for Civilsamfundsstudier

Dansk samfundsvidenskab har meget at byde på, når det gælder studier vedrørende stat og marked, men ikke nær så meget når det drejer sig om ”den tredje sektor”, hvor foreninger, fonde og andre selvejende organisationer spiller toneangivende roller. Denne mangel på forskningsbaseret viden vil CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC) forsøge at råde bod på.

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieret af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Vore analyser sætter i særlig grad fokus på socialøkonomisk virksomhed, interessevaretagelse samt ledelsesmæssige udfordringer for selvejende organisationer.

De CBS-forskere, der konstituerer kernegruppen ved CfC, indgå i partnerskaber med teoretikere og praktikere fra ind- og udland, der bl.a. tilbydes gæsteforsker-tilknytning for længere eller kortere perioder. Desuden opdaterer forskerne løbende ”Civilsamfundets ABC”, der kan konsulteres gratis her på hjemmesiden under fanen ”ABC”.