Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Socialøkonomi

Socialøkonomi

To nye forskningsrapporter om dansk socialøkonomi

Med økonomisk støtte fra TrygFonden har CBS Center for Civilsamfundsstudier gennemført et omfattende forskningsprojekt vedrørende dansk socialøkonomi historisk og aktuelt.

For det første kortlægges den traditionsrige socialøkonomi, der i Danmark vandt fodfæste fra midten af 1800-tallet organiseret som andelsforeninger, erhvervsdrivende fonde og andre hjælp-til-selvhjælp initiativer.

For det andet sammenlignes værdiskabelse ved virksomheder, der tager et større socialt ansvar end de umiddelbart er forpligtede til, med sociale og økonomiske bidrag fra ordinære virksomheder.

For det tredje er der gennemført fire parallelle spørgeskemaundersøgelser, hvor repræsentanter for kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, har vurderet deres nuværende samspil i relation til beskæftigelse, indkøb og erhvervsfremme.

En kortfattet rapport, der især adresserer det tredje punkt, kan læses her
En mere omfattende baggrundsrapport kan downloades her

Separate kapitler og bilag fra rapporten kan downloades herunder:

 
Sorgfrit Udkomme & Timeligt Velvære: Komparative analyser af dansk socialøkonomi

Sorgfrit Udkomme & Timeligt Velvære: Komparative analyser af dansk socialøkonomi