Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

Brigitte Alfer - The dilemma: Donor-supported journalism and credibility

Brigitte Alfter deltog i årets ERNOP pre-konference om Europæiske fondes impact, med posteren ’The dilemma: Donor-supported journalism and credibility’.
Non-profit journalistik, støttet blandt andet af fonde, er udbredt i USA og vinder stigende udbredelse i Europa. Støtten løser det umiddelbare behov, journalister har for at udføre deres hverv, men rejser samtidigt spørgsmål om uafhængighed og troværdighed.  Derfor er der, ifølge journalisten Brigitte Alfer, behov for at skabe en forsknings praksis for samspillet mellem journalister og donorer.  I sin poster peger hun på flere områder, hvor mere viden og empiri ville kunne bidrage til at hjælpe både donorer og journalister til at udvikle en ’best practice’.

Den 12. juli 2017 afholdt Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Carlsberg Academy en posterkonference med overskriften ’The Societal Significance of European Foundations’. En række europæiske forskere formidlede deres resultater ved hjælp af forskningsbaserede posters udviklet til lejligheden.

 

 

Brigitte Alfer - The dilemma: Donor-supported journalism and credibility