Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

Fonde i Belgien

Ugens post er det første forsøg på en samlet opgørelse af fonde i Belgien. I Belgien er der stor vækst i antallet af private fonde, da oprettelse af almennyttige fonde kræver tilladelse fra Justitsministeriet. Posteren bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse hvor grundlæggere af fonde er blevet spurgt ind til deres motiver, finansielle forhold samt samspillet med myndigheder.

Interessant nok viser det sig, at grundlæggerne finder udfordringer vedrørende legitimitet og transparens som værende mest presserende. Den belgiske lovgivning stiller ikke særlig mange krav til ansvarlighed i driften af fonde og flere af de adspurgte giver udtryk for at de går ud over de lovmæssige krav stillet til dem.

Amélie Mernier er Ph.d.-studerende i ledelse ved HEC Management School, University of Liège med fokus på filantropi og sociale investeringer.
Virginie Xhauflair er adjunkt ved University of Liége og forsker i virksomhedsetik og filantropi.

Den 12. juli 2017 afholdt Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Carlsberg Academy en posterkonference med overskriften ’The Societal Significance of European Foundations’. En række europæiske forskere formidlede deres resultater ved hjælp af forskningsbaserede posters udviklet til lejligheden.

Fonde i Belgien