Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

Fonde i Ungarn

Denne uges poster sætter fokus på Ungarn, hvor fonde spiller en helt særlig rolle i samfundet. Stort set alle institutioner, vi herhjemme forbinder med statsstøtte og offentligt tilskud, bliver i Ungarn støttet af de såkaldte ”satellit-stiftelser”, der støtter alt fra skoler, universiteter til museer. Posteren peger på flere historiske traditioner der kan have en indflydelse i denne sammenhæng, ligesom den opridser hvilke andre funktioner fonde udfylder i det Ungarske samfund.

Eva Kuti er professor ved Budapest College of Management og har blandt andet forsket i samspillet mellem civilsamfundet, staten og erhvervsmæssig ansvarlighed (CSR).

Den 12. juli 2017 afholdt Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Carlsberg Academy en posterkonference med overskriften ’The Societal Significance of European Foundations’. En række europæiske forskere formidlede deres resultater ved hjælp af forskningsbaserede posters udviklet til lejligheden.

Eva Kuti: Foundations and Their Historical Roots in Hungary