Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

Fonde i Tyskland

Denne uges poster giver et indblik i Tysklands mange fonde (Stiftungen). Der er stærk vækst i antallet, og Volker Then fra Universität Heidelberg giver i sin poster et overblik i krydsfeltet mellem civilsamfund, stat og marked. Som det fremgår af posteren, forventes civilsamfundet, herunder bl.a. fondene, at aflaste velfærdsstaten i form at det såkaldte subsidiaritetsprincip. Dette, kombineret med en opblomstring i filantropi og frivilligt arbejde, burde gøre Tysklands et yndet udflugtsmål for danske fonde, der dog hellere rejser mod vest end mod syd, når der skal hentes international inspiration.

Volker Then er direktør for Center for Social Investment ved Universitetet i Heidelberg. Posteren bygger på flere interrelaterede forskningsprojekter fra centeret.
Then har tidligere været ansat som direktør for filantropi ved ’Bertelsmann Stiftung’, en fond, der beskæftiger sig med hvorledes økonomisk rigdom bør medføre et socialt ansvar. Desuden har han været gæsteforsker ved CBS Center for Civil Society Studies.

Den 12. juli 2017 afholdt Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Carlsberg Academy en posterkonference med overskriften ’The Societal Significance of European Foundations’. En række europæiske forskere formidlede deres resultater ved hjælp af forskningsbaserede posters udviklet til lejligheden.

Volker Then: Foundations in Germany