Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

Lad os få en lægmandsreform

Og kunne man ikke finde en model, hvor repræsentanter for hr. og fru Danmark kunne få mulighed for at tale med om grøn omstilling af trafikken eller dansk bistand til Ghana?
— Jacob Andersen, Dansk Kommunikation

Af Jacob Andersen, Dansk Kommunikation

Regeringens oplæg til sundhedsreform løser muligvis flere eller vigtigere sundhedsproblemer end den skaber. Men jeg opponerer mod idéen om, at smide de folkevalgte ud af det regionale styre. Den på mange måder fornuftige professionalisering af bl.a. kommunerne efter strukturreformen fra 2007, må ikke føre til at vi andre kobles ud og af.

Der er tværtimod brug for "en lægmandsreform", der giver langt flere borgere en løbende indblik og erfaring i samfundets reelle problemer og dilemmaer. og som den grovkornede politiske debat i medierne ofte har svært ved at indfange. Lad os aktivt forebygge de problemer som Macron er ved at blive levende begravet i - og som vi selv nærmer os.

Behovet for lægmandsindsyn sandsynligvis størst på områder, hvor legitimiteten i forvaætningsafgørelserne er mindst. Det er ikke noget tilfælde, at vi har haft denne type systemer på ejendomsbeskatningsområdet (og at de meget opreklamerede IT-alternativer er bedre remains to be seen.. på jeg ved ikke hvilket år).

Kunne man ikke også undersøge fx hvordan man kunne indbygge et folkeligt element i kontroversielle afgørelser på socialområdet som fx førtidsprensionsområdet? Eller i bedømmelsen af klager over politiet? Og kunne man ikke finde en model, hvor repræsentanter for hr. og fru Danmark kunne få mulighed for at tale med om grøn omstilling af trafikken eller dansk bistand til Ghana?

Det er et underligt argument mod regionsrådene, at de aldrig er blevet en stor, folkelig sællert. Skal vi så også afskaffe menighedsråd, skolebestyrelser, afdelingsbestyrelserne i den almene sektor, Europa Parlamentet, demokratiet i Coop og muligheden for indvælge forbrugerrepæsentanter i Radius?

De er vel alle kanaler til indflydelse for dem, der prioriterer det.

Og for (os) andre betyder det, at andre lægfolk, der ikke er syltet helt ind i systemet, følger - og taler - med på vegne af vi andre brugere og skatteborgere.