Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder fra CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nyheder

ERNOP konference 2017

Den 13. og 14. juli var 130 forskere i filantropi fra ind- og udland samlet på Dalgas Have på CBS i anledning af konferencen The Changing Face of Philanthropy: Philantrophy in an era of hybridity and alternative forms of organizing. Konferencen var den ottende af sin slags, og blev afholdt af Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med European Research Network on Philanthropy (ERNOP). Målet med ERNOP er at koordinere europæisk forskning i filantropi og udveksle erfaringer på tværs af landegrænser.

Under konferencen blev forskere fra mange forskelligartede discipliner bragt sammen for at diskutere det fælles forskningsobjekt: Filantropi. Fokus var særligt på filantropiens indflydelse, udformning og betydning i en tid hvor organisationsformer er karakteriseret af en stadig større grad af hybriditet og nytænkning. Blandt hovedtalerne var professor Helmut Anheier, som i sit oplæg diskuterede hvorvidt der findes en særlig europæisk form for filantropi, samt Flemming Besenbacher fra Carlsbergfondet som talte om det filantropiske potentiale ved fondsejede virksomheder gennem brug af danske eksempler. Professor Sarah Smith fra University of Bristol, som forsker i filantropisk adfærd, talte desuden om relationen mellem sociale interaktioner og peer-to-peer fundraising

Her på Center for Civilsamfundsstudier ser vi med tilfredshed tilbage på to tætpakkede og lærerige dage med engagerede faglige diskussioner. Vi er glade for, at så mange valgte at udskyde sommerferien en anelse for at deltage. En stor tak skal lyde til Carlsbergfondet, Villum Fonden og Velux Fonden, uden hvem arrangementet ikke havde været muligt. Konferencen er også omtalt på Danmarks Fondes nyhedsside.