Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aage V. Jensen Naturfond – (stiftet 2007) er en af tre fonde stiftet af tømrermester Aage V. Jensen på grundlag af en formue skabt i bygge- og hotelbranchen. To af fondene arbejder i Danmark, Aage V. Jensen Naturfond og Aage V. Jensens fond, imens den tredje er hjemmehørende i Lichtenstein og ejer naturreservater i både Skotland og Sydafrika. Fondens formål er at ”bevare, beskytte, synliggøre og udvikle danske naturværdier”. I sit arbejde med dette har fonden opkøbt flere større landområder, som er blevet beskyttede naturområder. De erhvervede områder bliver holdt åbne for besøgende, så længe det ikke er til gene for naturen. Blandt de kendteste eksempler er Lille Vildmose.

Se også: www.avjf.dk