Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Habilitet

Habilitet – Se Nepotisme


Handling

Handling – giver forvandling, lød et slagord i […]


Hattedamer

Hattedamer – er en nedsættende betegnelse for udøvere […]


Hegemoni

Hegemoni – (gr. det, der viser vej) kan […]


Helsefonden

Helsefonden – (grl. 1973) hed oprindeligt Sygekassernes Helsefond, da de […]


Hemmeligholdelse

Hemmeligholdelse – se: Offentlighed & Åbenhed


Herning Folkeblads Fond

Herning Folkeblads Fond – også kaldet HF Fonden […]


Herremand

Herremand – den gamle nordiske betegnelse for en […]


Hjælp

Hjælp – se: Gavegivning, Godgørenhed, Gensidighed & Gratis


Humanisme

Humanisme – (lat. menneske + holdning) er en […]


Humanitær

Humanitær – stammer – til forskel fra humanisme […]


Hykleri

Hykleri – bruges i hverdagssproget nedsættende om handlinger, […]


Hæder

Hæder – (oldno. strålende fremtoning) – se: Ære


Høring

Høring – (eng. debatmøde) – se: Debat & […]


Håndværk

Håndværk – henviser til det, der frembringes med […]


Hånd, den døde

Hånd, den døde – I slutningen af 1700-tallet […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.