Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond […]


Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond – (stiftet 2007) er […]


Aalborg Stifttidendes Fond

Aalborg Stiftstidendes fond – (stiftet 1967) er eneejer […]


Aarhus Stiftstidendes Fond

Aarhus Stiftstidendes Fond – (stiftet 1972) var frem […]


Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond – (stiftet 1944) er en […]


Aase og Ejnar Danielsens Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond – (stiftet 1975) […]


Allerfonden

Allerfonden (stiftet 1981) ejer hovedparten af den stemmeberettigede […]


Almennytte

Almennytte er den centrale begrundelse for, at staten […]


Almisse

Almisse (gr. medlidenhed, barmhjertighed) – se: Gavegivning.


Almue

Almue (ty.al + bunke) henviser dels til befolkningen […]


Altruisme

Altruisme (dannet i 1830 af sociologen August Comte […]


Amatør

Amatør (lat. en der elsker) kan både betegne […]


Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger er organisationer i gråzonen mellem marked og […]


Anerkendelse

Anerkendelse (ty. bekræfte som sandt, rigtigt, gyldigt, berettiget […]


Anonym

Anonym (lat. uden + navn) – se: Åbenhed.


Ansvar

Ansvar (eng. answer og ty. Antwort) betyder egentlig […]


Apati

Apati (gr. uden + følelse) er udtryk for […]


Arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedskasser er foreninger af personer, der har sluttet […]


Arealudnyttelse

Arealudnyttelse er et centralt tema i den løbende […]


Arkitekt

Arkitekt (gr. over + håndværker) – se: Bygmester.


Armslængde

Armslængde (eng. uden for rækkevidde) blev som begreb […]


Arvinger

Arvinger kan være et problem for de meget […]


Association

Association (lat. sammen + knytte) – se: Forening.


Autencitet

Autenticitet (gr. tilforladelighed) – se: Hykleri & Ærlighed


Autonomi

Autonomi (gr. selv + styre) forveksles let med […]


Autoritet

En anti-autoritær indstilling regnes af mange for en […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.