Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Arbejdsløshedsklasser

Arbejdsløshedsklasser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arbejdsløshedskasser — foreninger af personer, der har sluttet sig sammen med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til denne organisationsform i gråzonen mellem stat, marked og civilsamfund. Der findes i Danmark 33 statsanerkendte a-kasser, hvoraf de fleste stadig er nært knyttet til fagbevægelsen.

Se også: Gensidighed