Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Familie

Familie – og slægt spiller en central rolle […]


Fanatiker

Fanatiker – (lat. en som tilhører et tempel) […]


Farisæer

Farisæer – (hebr. den skriftkyndige) er gledet fra […]


Fideikommis

Fideikommis – se: Fond


Fidelity Charitable Gift Fund

Fidelity Charitable Gift Fund – (grl. 1991) er […]


Fiktion

Fiktion – (fra lat. fingere: at danne, forme, […]


Filantro-kapitalisme

Filantro-kapitalisme – se: Philantro-Capitalism.


Filantropi

Filantropi – er på nutidsdansk et forholdsvis sjældent […]


Folk

Folk – se: Borger & Populisme


Folkebevægelser

Folkebevægelser – (sv. Folk-rörelse) vandt indpas som begreb […]


Folkestyre

Folkestyre – se: Demokrati


Folketrygfondet

Folketrygfondet – (også kaldet oljefondet) blev grundlagt i […]


Fond

Fond – som begreb kan føres tilbage til […]


Forbruger

Forbruger – er en social rolle knyttet til […]


Ford Foundation

Ford Foundation – (opr.1935) er den næststørste US-amerikanske […]


Forening

Forening – betyder fællesskab og betegner et juridisk […]


Forfængelighed

Forfængelighed – se: Dyd, Norm, & Kapital


Forhandlingsøkonomi

Forhandlingsøkonomi – se: Demokrati


Formynder

Formynder – (ty. bestyrer) betegner personer og institutioner, […]


Forskning

Forskning – (ty. forschen; beslægtet med lat. poscere: […]


Forsorg

Forsorg – (ty. omsorg for andre) var oprindelig […]


Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfond – blev stiftet i 1930 for […]


Frihed

Frihed – (første led i en politisk triade […]


Frivillighed

Frivillighed – er det mest anvendte begreb og […]


Fundamentalisme

Fundamentalisme – se: Radikalisme


Fundats

Fundats – se: Fond


Fællesskab

Fællesskab – (no. fæ + lægge, som oprindeligt […]


Færchfonden

Færchfonden – er en af Danmarks tre store […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.