Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Begreb

Begreb (ty. forestilling) er en forudsætning for at […]


Bertelmann Stiftung

Bertelsmann Stiftung (grl. 1977) ejer 77,6 procent af […]


Bikubenfonden

Bikubenfonden drev tidligere Sparekassen Bikuben, der i 1995 […]


Bill and Melinda Gates Foundation

Bill and Melinda Gates Foundation (stiftet 1994), er […]


Bitten og Mads Clausens Fond

Bitten og Mads Clausens Fond (stiftet 1971) er […]


Bladfond, Den Fynske

Bladfond, Den Fynske (stiftet 1970) er oprettet af […]


Boligorganisationer

Boligorganisationer – tidligere betegnet almennyttige (senere bare almene) […]


Borger

Borger blev oprindeligt benyttet relativt snævert som betegnelse […]


Borgerdyd

Borgerdyd – se: Dyd, Karakter, Realisme, Værdi & […]


Borgerinddragelse

Borgerinddragelse kan i forbindelse med almennyttig virksomhed ses […]


Broderskab

Broderskab (sidste led i en politisk triade knyttet […]


Bureaukrati

Bureaukrati (fr. kontor + herredømme) er som begreb […]


Bygmester

Bygmester er betegnelsen på den, der tager ansvaret […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.