Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Borger

Borger

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Borger — begrebet blev oprindeligt benyttet relativt snævert som betegnelse for myndige indbyggere i købstæderne, der – til forskel fra klienter – havde ret og pligt til at tage aktiv del i byens styrelse. Borgerrollen var en politisk rolle og omfattede i første omgang kun myndige mænd med fod under eget bord. Derved søgte man at udelukke de fem F´er: fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere og fjolser. Demokratiseringen af samfundet har gradvist opløst disse adgangsbegrænsninger. Dog kræver det i suveræne stater stadig særlige vilkår at få indfødsret, hvortil der både er knyttet rettigheder og pligter (borgerligt ombud).  I de senere år er borgerrollens betydning som politisk rolle blevet uskarp, idet betegnelsen hyppigt bruges som betegnelse for rollen som forbruger af offentlige ydelser.

Se også: Demokrati.