Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Magtudøvelse

Magtudøvelse – verbet ’at magte’ har rødder til […]


Mandat

Mandat – har ligesom management og manipulation rødder […]


Manipulation

Manipulation – (lat. hånd + behandle) bruges i […]


Margot og Thorvald Dreyers Fond

Margot og Thorvald Dreyers Fond – (stiftet 1976) […]


Marked

Marked – er et sted, hvor varer sælges […]


Mary Fonden

Mary Fonden – (grl. 2004) er i udgangspunktet […]


Masse

Masse – (gr. klump dej) henviser til noget, […]


Medie

Medie – (lat. middel) henviser til et mellemværende […]


Medmenneske

Medmenneske – er den position, individet indtager i […]


Mellemmand

Mellemmand – se: Repræsentation


Mellemværende

Mellemværende – se Interesse & Journalisme


Menig

Mening – har ligesom ’viden’ rod i ord, […]


Menighed

Menighed – henviser til det fælles, det almindelige, […]


Meningsdannelse

Meningsdannelse – se: Mening, Offentlighed & Smagsdommer


Middel

Middel – se: Medie


Misantropi

Misantropi – kan forstås som det diametralt modsatte […]


Mission

Mission – (lat. udsendelse) kan bruges ganske neutralt, […]


Mistillid

Mistillid – se: Tillid


Misundelse

Misundelse – har antagelig forbindelse til en gammel […]


Modstand

Modstand – drejer sig om at hindre, at […]


Monisme

Monisme – se: Pluralisme


Monopol

Monopol – (gr. enehandel) kan ses som en […]


Monument

Monument – (lat. påmindelse) er beslægtet med verbet […]


Moral

Moral – (lat. sæder og skikke) vedrører opfattelser […]


Museumsfonden af 7. December 1966

Museumsfonden af 7. December 1966 – ejer 60 […]


Myndighed

Myndighed – Det germanske Mund betyder beskyttelse. M […]


Mæcen

Mæcen – henviser til Cilnius Mæcenas, der støttede […]


Mål

Mål – se: Mission & Vision


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.