Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Masse

Masse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Masse — (gr. klump dej) henviser til noget, der er sammensat af mange enkeltdele, som kan være svære at skelne fra hinanden. Det gælder også, hvor massemedier opfattes som bærere af den offentlige mening – uden at man rigtigt kan få øje på mange enkelte borgere som demokratisk offentlighed. På engelsk henviser the masses gerne til almindelige mennesker i bred forstand, til almenheden, til forskel fra og i modsætning til de herskende og/eller en elite. I tysk sprogbrug kan die Masse betegne en stor del af befolkningen som uden evne til selvstændig tænkning og handlen – og dermed som de facto umyndige.

Se også: Journalisme & Lægfolk