Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Carlsbergfondet

Carlsbergfondet (stiftet 1876) skal ifølge fundatsen eje mere […]


Carnegie Foundation

Carnegie Foundation (grl. 1905) er mest kendt for […]


Celantrophy

Celantrophy er en neologisme, der sammenknytter celebrity + […]


Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund, […]


Civil

Civil (lat. borgerlig) er historisk set en forskelsbetegnelse […]


Civilsamfund

Civilsamfund kan som begreb føres tilbage til det […]


Claus Sørensens Fond

Claus Sørensens Fond ejer virksomheden Claus Sørensen A/S, […]


Cowifonden

Cowifonden (stiftet 1973) ejer konsulentkoncernen COWI. Ud over […]


CSR

CSR (eng. Corporate Social Responsibility: virksomheders sociale ansvarlighed) […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.