Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Saglighed

Saglighed – er beslægtet med verbet ’at søge’, […]


Samfund

Samfund – (oldno. sammenkomst) kan i udgangspunktet dreje […]


Samtale

Samtale – se: Debat, Dialog, Diskurs & Kommunikation


Sandfærdighed

Sandfærdighed – se: Ærlighed


Sekularisering

Sekularisering – se: Religion & Viden


Selvregulering

Selvregulering – se: Autonomi, Fond & Marked


Shell Foundation

Shell Foundation – (grl. 1997) har blandt andet […]


Skat

Skat – har etymologisk uklar oprindelse, men stammer […]


Skæbne

Skæbne – se: Lykke


Skepsis

Skepsis – (gr. anskuelse) er et udtryk for […]


Smagsdommer

Smagsdommer – har ikke altid været et skældsord. […]


Smålighed

Smålighed – (oldnord. ubetydelig) bruges om ting af […]


Social

Social – (lat. forenet) kom som begreb til […]


Socialisme

Socialisme – i den marxistiske tradition betragtes det […]


Socialteknologi

Socialteknologi – er et forholdsvis nyt begreb, der […]


Solidaritet

Solidaritet – (lat. solid) vil i juridiske sammenhænge […]


Sparekassefonde

Sparekassefonde – er betegnelsen på finansielle foreninger, der […]


Sponsere

Sponsere – (lat. at forsikre) er kommet sent […]


Stakeholder

Stakeholder – er kommet til Danmark via USA […]


Stat

Stat – kan som begreb føres tilbage til […]


Status

Status – se: Rygte & Stat


Stedfortræder

Stedfortræder – se: Repræsentation


Stibo-Fonden

Stibo-Fonden – (stiftet 1965) hed indtil 2007 Aarhuus […]


Stichting INGKA

Stichting INGKA – (stiftet 1982) er en hollandsk […]


Stiftelse

Stiftelse – (ty. grundlag) – på engelsk: the […]


Strategi

Strategi – (gr. feltherrekunst) er via militærsproget vandret […]


Styring

Styring – se: Magtudøvelse, Kontrol & Politik


Subsidiaritet

Subsidiaritet – (lat. hjælp) kan ses som et […]


Sundhed

Sundhed – er en værdi, der optræder i […]


Sundhedsfremme

Sundhedsfremme – i form af forsøg på forebyggelse […]


Suverænitet

Suverænitet – (lat. ypperlighed) knyttes i moderne statsret […]


Sygdomsbekæmpelse

Sygdomsbekæmpelse – er et formål, der optræder hos […]


Sympati

Sympati – (gr.: samfølelse) udspringer af en oplevelse […]


System

System – (gr. organiseret hele, sammensat af mange […]


Sædelighed

Sædelighed – tilhører overordnet den gruppe af ord, […]


Sædvane

Sædvane – se: Etos, Moral, Norm & Sædelighed


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.