Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Solidaritet

Solidaritet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Solidaritet — (lat. solid) vil i juridiske sammenhænge sige, at medlemmer af en gruppe deles ligeligt om et ansvar efter musketer-princippet: én for alle og alle for én. Som solidarisk står man altså sammen med andre ligestillede og hjælper gensidigt hinanden – man er medlem af et massivt, fast sammentømret fællesskab. Politisk er det gledet ind i triaden frihed, lighed og broderskab som synonym for sidstnævnte.

Se også: Empati, Kollektiv & Masse