Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Velfærd

Velfærd – udgør det tredje led i de […]


Velgørenhed

Velgørenhed – se: Filantropi & Velfærd


Velmenende

Velmenende – se: Filantropi, Hykleri & Velfærd


Velstand

Velstand – se: Velfærd


Viden

Viden – har sin oprindelse i et oldnordisk […]


Vilje

Vilje – stammer fra det oldnordiske verbum ’at […]


Vilkårlighed

Vilkår(lighed) – vilkår er sammensat af gamle ord […]


Virkelighed

Virkelighed – kan ikke uden videre bruges som […]


Virksomhed

Virksomhed – verbet ’at virke’ er beslægtet med […]


Vision

Vision – stammer fra det latinske verbum for […]


Voluntarisme

Voluntarisme – (lat. vilje) er en filosofisk retning, […]


Værdi

Værdi – stammer fra et gammelt nordisk ord […]


Værdiskabelse

Værdiskabelse – jord, arbejde og kapital kan alle […]


Væsen

Væsen – er indholdsmæssigt beslægtet med lat. essentia, […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.