Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Virksomhed

Virksomhed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Virksomhed — verbet ’at virke’ er beslægtet med det engelske work og det tyske Werk og wirken. Formentlig har disse ord rødder i det græske ord for arbejde eller værk: ergon (som i energi) og i gamle betegnelser for den aktivitet at flette et hegn rundt om noget. Det virksomme er i funktion, og hvis det for eksempel drejer sig om en dårlig tand, kan det give tandværk. Den virksomme – og en V – er aktiv, handler, arbejder, foretager sig noget af teknisk eller praktisk art, udretter noget, sætter noget i gang, forårsager forandring, er entreprenant.

Se også: Værdiskabelse