Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Civilsamfundets ABC

Civilsamfundets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Parlamentere

Parlamentere – (lat. at tale) er grundlaget for […]


Partnerskab

Partnerskab – (lat. deling) er en form for […]


Patriark

Patriark – (gr. faderlig + hersker) betegner en […]


Patron

Patron – var i antikkens Rom betegnelsen for […]


Penge

Penge – er det primære medium – også […]


Permutation

Permutation – (lat. ændring af vedtægt) er besværlig […]


Person

Person – stammer fra et etruskisk ord for […]


Perspektiv

Perspektiv – (lat. gennem + se) kan være […]


Philantro-Capitalism

Philantro-Capitalism – er af Bishop & Green defineret […]


Planlægning

Planlægning – har en lang historie, planlæggere en […]


Pligt

Pligt – har rødder i oldnordiske ord for […]


Pluralisme

Pluralisme – betyder i udgangspunktet bare mere af […]


Plutokrati

Plutokrati – se: Philantro-Capitalism


Politik

Politik – har sit udspring i den græske […]


Politiken-Fonden

Politiken-Fonden – (stiftet 1973) ejer halvdelen af JP/Politikens […]


Populisme

Populisme – (lat. folkelig) er betegnelsen for politiske […]


Position

Position – se: Rolle & Status


Poul Due Jensen’s Fond

Poul Due Jensen’s Fond – (stiftet 1995) har […]


Praksis

Praksis – (gr. handling) blev af de klassiske […]


Prestige

Prestige – (fr. blændværk) drejer sig om at […]


Princip

Princip – (lat. begyndelse) er en grundsætning, der […]


Principal-agent teori

Principal-agent teori – fra et teoretisk perspektiv udgør […]


Privat

Privat – (lat. adskilt fra resten) deler rødder […]


Privilegium

Privilegium – (lat. adskilt fra resten ved lov) […]


Profession

Profession – er som begreb indholdstomt og angiver […]


Professionalisering

Professionalisering – er en væsentlig samfundsmæssig tendens og […]


Professionalisme

Professionalisme – er som samfundsmæssig tendens baseret på […]


Profilering

Profilering – (lat. at tegne en linje) en […]


Profit

Profit – se: Non-Profit & Overskud


Projekt

Projekt – (lat. udkast) bruges ikke længere kun […]


Prostitution

Prostitution – (lat. at stille offentligt frem) har […]


Protest

Protest – se: Borgerinddragelse & Kritik


Public service

Public service – (eng. offentlig + ydelse) anvendes […]


Publikum

Publikum – har, på linje med det engelske […]


Pænhed

Pænhed – har formentlig samme rod som det […]


Konkurrence

Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur.

Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet ”Hvordan styrkes ”det civile” i moderne samfund?” (max. 1.000 ord) i formularen på forsiden eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk.

Alle kan deltage, og der er masser af inspiration at hente her på siden, som løbende offentliggør de bedste bidrag og giver gratis adgang til opslagsværket Civilsamfundets ABC.