Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Pluralisme

Pluralisme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Pluralisme — betyder i udgangspunktet bare mere af noget – som regel brugt om noget godt, for eksempel almennytte. Som forestilling om virkelighedens beskaffenhed kan pluralisme skelnes fra monisme og dualisme. Pluralistisk forståelse af noget, for eksempel af civilsamfundet, søger ikke den altomfattende sandhed og tænker heller ikke i gensidigt udelukkende modsætninger.

P-idealer har historisk eksisteret i flere varianter. En tidlig britisk variant brugte P til at betegne et koloniseret samfund, hvor forskellige folkegrupper levede ved siden af hinanden. Amerikanske varianter har været vendt mod centralisme og har typisk været statsfjendtlige. Det har kunnet give sig udslag i dyrkelse af det lokale og nære. Det har også kunnet give sig udslag i satsning på frivillighed. P-tænkning kan mere alment vendes imod flertalstyranni og sigte mod at give plads til minoriteter samt adgang til at konkurrere og debattere frit. Idealet genfindes i aktuelle diskussioner om multikulturelle værdier i civilsamfundet.

Se også: Perspektiv & Praksis