Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Perspektiv

Perspektiv

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Perspektiv — (lat. gennem + se) kan være helt afgørende for, hvad der opfattes som almennyttigt. Hvilket perspektiv man anlægger på en sag, hvordan man altså ser den, afhænger af, hvilken position – med tilhørende interesser og værdier – man betragter fra. Det kan ses som formålet med kritisk diskussion at sikre, at sager bliver belyst fra forskellige synsvinkler. Den britiske kunstner, David Hockney – kendt blandt andet for sine forsøg på at inddrage mange forskellige perspektiver i sine billeder – har beskrevet nutidens dominerende realismeforståelse som udtryk for et optisk blik på virkeligheden: Den afbildes fra ét eneste perspektiv, der opfattes som det centrale, og som fastfryser i ét punkt i tid og sted. Siden renæssancen har dette præget afbildninger og opfattelser af virkeligheden. Hockney finder det bekymrende. Han synes ikke, at virkeligheden ligner et fotografi.

Se også: Pluralisme & Praksis