Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Professionalisering

Professionalisering

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Professionalisering — er en væsentlig samfundsmæssig tendens og har i vidt omfang fået karakter af en principiel ledetråd for sikring af, at produkter får ensartet kvalitet, og at organisationer og beslutningsprocesser får en høj grad af legitimitet, idet professionalisering ses som et modtræk mod magtmisbrug og nepotisme. De sidstnævnte nisser kan dog udmærket flytte med, hvis magtfulde professioner lukker sig inde i professionel selvtilstrækkelighed. Tendensen til professionalisering lader sig også mærke i virksomhed i civilsamfundet, hvor almennyttigt arbejde professionaliseres, og hvor de frivillige amatører mister betydning på samme måde, som de værnepligtige mister betydning i militæret. Afhængighed af offentlige bevillinger og deraf følgende krav om professionelt udførte evalueringer og effektivitetsmålinger og bureaukratisk kontrol er faktorer, der bidrager til professionalisering af foreningers virke.

Se også: Professionalisme & Planlægning