Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Partnerskab

Partnerskab

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Partnerskab — (lat. deling) er en form for fællesskab, som optræder i mange fondes selvbeskrivelse. Gennem P forventer man således at kunne skabe mere almennytte, end hver af de involverede parter ville kunne opnå på egen regning og risiko. Betegnelsen P bruges også til at signalere god vilje til samarbejde, særligt mellem parter, hvor noget sådant er usædvanligt, for eksempel P mellem offentlige og private i krydsfeltet mellem stat og marked. Desuden appelleres i stigende grad til foreninger og andre aktører i civilsamfundet om at påtage sig større (med)ansvar for almennytten gennem P.

Se også: Gensidighed & Hykleri