Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Hykleri

Hykleri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hykleri — bruges i hverdagssproget nedsættende om handlinger, der tjener til at smigre og behage andre, opnå fordele og pleje egeninteresser og at profilere sig med et image, som ikke svarer til den faktiske identitet. H har en klart negativ klang i modsætning til ærlighed og autenticitet, men det kan i praksis være vanskeligt at fastslå en grænse, hvor udtryk for venlighed, høflighed og respekt må betegnes negativt, som hykleri.

Det engelske ord for hykleri, hypocrisy, har andre rødder og kan føres tilbage til den klassiske retorik. Det er knyttet til græske ord for skuespil. H ses som en rolle, der fremvises offentligt, og som ikke nødvendigvis i tale og handling svarer til rolleindehaverens faktiske personlighed. Den svenske sociolog Nils Brunsson har, blandt andet med eksempler fra offentlig forvaltning, argumenteret for, at alle organisationer rummer et vist mål af H, fordi deres værdier, holdninger og forventninger strider mod hinanden. Derfor kan H anvendes strategisk, så der i konkrete tilfælde siges noget andet, end der faktisk gøres, men samtidig træffes beslutninger, der skal bringe tale og handling i bedre overensstemmelse med hinanden en gang i fremtiden.

Se også: Mission & Vision