Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Public service

Public service

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Public service — (eng. offentlig + ydelse) anvendes på dansk primært om licensfinansieret medievirksomhed. Tidligere blev ordet brugt synonymt med offentlige værker af typen vand, el, telefon og postvæsen. Begrebet blev lanceret i det victorianske England som sammenfattende betegnelse for tjenester betragtet som common goods, for eksempel vandforsyning, kloakvæsen og andre former for infrastruktur, der stilles til rådighed for alle borgere. Det svarer stort set til det, der på gammelt dansk hedder offentlige værker.

Et sådant udgangspunkt legitimerer organiseringen i det, som økonomer kalder naturlige monopoler. Det vil sige leverandører med eneretsbevilling, der fungerer uafhængigt af kommercielle markedskræfter under statsligt eller kommunalt tilsyn. Ved radiospredningens opkomst gjorde denne organisationsform sig blandt andet gældende i relation til kommunikationsmidler som telegraf og telefon, der i Skandinavien blev betragtet som offentlige goder, der skulle stilles til rådighed for alle borgere på non-profit vilkår. Derfor var det naturligt at organisere Statsradiofonien (senere DR) som en uafhængig offentlig institution med civilsamfunds-status og licensfinansiering.

Se også: Offentlighed