Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Profession

Profession

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Profession — er som begreb indholdstomt og angiver blot, at noget er bekendtgjort eller autoriseret. En P kan siges at bygge på en alment og officielt anerkendt opfattelse af den sagkundskab og viden, som kræves til beherskelse af et bestemt fagområde. Som professionel er man anerkendt som medlem af en P – i modsætning til en amatør. I daglig tale bruges betegnelsen professionel som regel rosende til at udtrykke anerkendelse af og respekt for én, der kan sit kram og/eller ikke mister fatningen i en kritisk situation og/eller går efter bolden, ikke efter manden og ikke lader sig styre af personlige anti- eller sympatier. Samtidig knyttes det professionelle mere formelt til uddannelse – især længerevarende uddannelse med dertil hørende social status – og sættes gerne i modsætning til det amatørmæssige og dilettantiske. I det omfang uddannelse primært har karakter af overførsel af teknikker, metoder og dertil knyttede teorier, bliver også ideen om den professionelle primært en ide om en upersonlig tekniker, der arbejder rationelt og anvender de samme fremgangmåder og standarder som sine kolleger.

Se også: Lav