Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Permutation

Permutation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Permutation — (lat. ændring af vedtægt) er besværlig i dansk fondslovgivning. Men tiden kan være løbet fra en fonds vedtægter og have gjort formålet forældet eller vanskeliggjort fondens daglige drift. Det er derfor i særlige tilfælde muligt at ændre fondes vedtægter. Ønsker bestyrelsen dette, skal de sende en ansøgning til fondsmyndigheden (for en erhvervsdrivende fond vil det sige Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), som sammen med Civilstyrelsen skal godkende forslaget. For eksempel har Carlsbergfondet opnået en ændring i 2000 med henblik på global ekspansion af erhvervsvirksomheden.