Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Philantro-Capitalism

Philantro-Capitalism

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Philantro-Capitalism — er af Bishop & Green defineret som strategisk, vidensbaseret, resultatorienteret virksomhed af almennyttig art. Inspireret af markedslogik lægges der afgørende vægt på partnerskaber, risikovillighed og multiplikator-effekt af den investerede kapital og tales om leverage (svarende til det danske udtryk om ’at trække på samme hammel’). Den amerikanske satiriker Ambrose Bierce har defineret fænomenet mere polemisk som noget, der praktiseres af ”rich (and usually bald) old gentlemen who have trained themself to grin while their conscience is picking their pockets”. Fænomenet er beslægtet med visioner om plutokrati (gr. rigdom + styre), hvor de, der har den største ydeevne, ikke bare har pligt, men også ret, til at herske over de mere eller mindre værdigt trængende.

Se også: Bertelsmann Stiftung, Ford Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation & Rockefeller Foundation