Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Bertelmann Stiftung

Bertelmann Stiftung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bertelsmann Stiftung — (grl. 1977) ejer 77,6 procent af den tyske mediekoncern af samme navn. Fonden beskæftiger 330 medarbejdere og har som formål „konkrete Beiträge zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme” ud fra princippet: „so wenig Staat wie möglich“. Det har givet anledning til kritik med beskyldninger om at udøve ”Macht ohne Mandat”. Anklagerne om manglende demokratisk mandat drejer sig især om tendensen i den konkrete politik, som fonden bedriver, og hvis udgangspunkt er, at samfundet skal drives som en virksomhed. Med erklæret inspiration fra den amerikanske Ford Foundation har Bertelsmann Stiftung stået for en lang række projekter, der er blevet kritiseret for at føre til samfundsreformer, der efterfølgende har kunnet sikre opgaver til Bertelsmann AG. Et andet kritikpunkt drejer sig altså om utilbørlig, privat, ideologisk påvirkning af tysk politik. Grundlæggeren, Reinhard Mohn, gjorde gældende, at kapital ikke skal betragtes som andet og mere end et værktøj, der kan bruges til samfundsmæssige formål.

Se også: www.bertelsmann-stiftung.de