Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Princip

Princip

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Princip — (lat. begyndelse) er en grundsætning, der deskriptivt udlægger en virkningsmekanisme, eller som normativt foreskriver, hvordan der bør tænkes og handles. Mangel på P i sidstnævnte betydning forbindes gerne med holdningsløshed og opportunisme eller med kynisk varetagelse af særinteresser. Det principfaste forbindes med for eksempel karakterfasthed eller kompromisløshed. Principper er fundamentale, og P-ryttere kan udvikle sig til fundamentalister. Princip var i øvrigt også navnet på den anarkist, der med sit revolverskud mod en ærkehertug i Sarajevo tændte gnisten til første verdenskrig i 1914.

Se også: Pluralisme