Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Prestige

Prestige

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Prestige — (fr. blændværk) drejer sig om at nyde offentlig anseelse og er forbundet med status og magt. Begrebet er tvetydigt og er i nyere tid næsten erstattet af betegnelser som profilering og image, der alle går ud på at skaffe sig sympati af mere eller mindre blændende art, for eksempel ved at kommunikere særinteresser som om, de var den rene almennytte.