Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Projekt

Projekt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Projekt — (lat. udkast) bruges ikke længere kun i relation til byggeri, men også om alle mulige andre former for menneskelig handlen. I den offentlige debat kan det give prestige, når for eksempel en fond eller forening profilerer sig på projekter af almennyttig karakter. Men risikerer dog også at blive gjort grin som projektmager, der producerer luftkasteller. Det er langt fra nyt. Allerede i starten af 1700-tallet blev en af den moderne videnskabs staminstitutioner, det britiske Royal Society, således gjort til genstand for P-satire af Jonathan Swift i Gullivers rejser.

Se også: Bygmester