Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Bygmester

Bygmester

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bygmester — er betegnelsen på den, der tager ansvaret for et offentligt eller privat byggeri. Tidligere kunne bygmesteren på samme tid fungere som arkitekt, bygherre, tilsynsmyndighed og finansier. Christian IV bemestrede således alle disse funktioner under opførelsen af monumenter som Rundetårn og Rosenborg Slot. Men i nyere tid er de fire roller gerne adskilte. Arkitekten udarbejder tegninger og vil som regel også lede opførelsen. Det sker efter specifikationer og ved større arbejder efter projektkonkurrence, hvor bygherren i samarbejde med sine teknikere definerer spillereglerne. Desuden vil bygningssagkyndige fra stat og kommune være inddraget som regulerende myndighed. Skal der tilvejebringes ekstern finansiering, vil der også blive inddraget realkreditinstitutter, banker og eventuelt almennyttige fonde. I tilfælde, hvor kompetencerne mellem de nævnte roller er uklart defineret, eller hvor en specifik institution varetager flere af de nævnte funktioner, vil der altid være mulighed for konflikt. Det gælder også for andre større projekter af almennyttig art, som i overført forstand kan siges at have en bygmester.