Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Principal-agent teori

Principal-agent teori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Principal-agent teori — fra et teoretisk perspektiv udgør de erhvervsdrivende fonde en interessant problematik for blandt andre økonomer, da den fremherskende principal-agent teori udsiger, at en virksomhedsstruktur uden aktivt ejerskab er relativt ineffektivt (inefficient). Fondsejede virksomheder opfylder ikke teoriens betingelser. Det fremgår dog af den sparsomme forskning på feltet, at man næppe generelt herfra kan slutte, at fondsejede virksomheder er dårligere til at drive forretning end andre selskabstyper. Til gengæld tyder undersøgelserne på, at fondene har en længere tidshorisont end børsnoterede aktieselskaber og derfor er mere tålmodige investorer.

Se også: Kapital og Økonomi