Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Viden

Viden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Viden — har sin oprindelse i et oldnordisk ord for at se. Den, der ved noget, har på en eller anden måde set noget. V kan – ligesom mening – forbindes med anskuelse. Inden for rammerne af moderne videnskab har den, der ved noget, ikke blot set noget på en eller anden måde, men på nogle ganske bestemte måder, under anvendelse af nogle ganske bestemte metoder, og disse metoder er afgørende for, om det sete tilkendes status som V. Idealet bag og sigtet med videnskabelige metoder er først og fremmest at sikre, at kun upersonlig V anerkendes som V. Som dermed kommer i et modsætningsforhold til meninger, der netop er personlige og i bedste fald hviler på god dømmekraft. Videnskabelig V og ekspertise har særdeles høj status. At søge at sætte sin vilje igennem ved at præsentere og legitimere meninger som videnskabelige er derfor en udbredt strategi og metode til magtudøvelse.

Se også: Smagsdommer & Teknik