Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Teknik

Teknik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Teknik — (gr. håndværk) betegner fremstilling af ting og rummer således både et kreativt og et kontrollerende element. Sidstnævnte sigter mod at opnå sikkerhed og forudsigelighed gennem indsigt i og beherskelse af mekanismer. Teknisk problemløsning kan indebære, at der øves vold mod objektet. Spændingsforholdet mellem det kreative og det kontrollerende element drøftes sjældent direkte, men hyppigt indirekte. Det forekommer for eksempel i form af diskussioner om forholdet mellem kunst og videnskab, eller om forholdet mellem det unikke og det standardiserede og ensartede. I aktuelle debatter er der tendens til at fremhæve det kreative element. Teknisk fornuft har i vidt omfang overtaget rollen som praktisk fornuft, der imidlertid i sin klassiske udgave var baseret på den forudsætning, at det i menneske- og samfundslivet ikke er muligt at opnå forudsigelighed, sikkerhed og kontrol.