Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Værdi

Værdi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Værdi — stammer fra et gammelt nordisk ord for købesum eller pris. At noget har V vil sige, at det gælder eller regnes for noget, som det følgelig kan være værd at betale for. Man kan tale om bytte-, grund-, kurs- og pengeværdi, men også om brugs- og næringsværdi – og om åndelige, moralske eller etiske værdier og dertil hørende værdidomme. Nogle gange henviser V altså til kvantitet, andre gange til kvalitet.  Nogle gange henviser det til noget materielt, andre gange ikke. Og nogle forbinder moralske værdier med idealer, fordi begge dele vedrører opfattelser af det gode liv, mens andre skelner mellem idealer som noget, der stræbes imod, og værdier som noget, man kan (hævde at) besidde og kan skilte pralende med. Der tales hyppigt om værdier i etiske sammenhænge, men værdien – der ikke skal forveksles med nytten – af dette er omstridt.