Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Vilkårlighed

Vilkårlighed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vilkår(lighed) — vilkår er sammensat af gamle ord for henholdsvis vilje og valg – som i øvrigt har fælles rødder – og betød oprindelig valg efter ens (frie) vilje. Et vilkår kan i dag betegne en betingelse, som findes eller sættes af nogen, for en bestemt handling eller beslutning. Vilkåret begrænser handlemulighederne, det frie valg. I nogle tilfælde, kan man, hvis man ikke ønsker at acceptere et vilkår, vælge en anden handlemåde eller beslutning, som ikke er forbundet med netop dette vilkår.

Ofte konfronteres man dog, i det store såvel som i det små, med vilkår, som det ikke lader sig gøre at undvige. Det kan for eksempel dreje sig om magtfulde personers, myndigheders eller organisationernes vilkårlige afgørelser: V kan forbindes med suverænitet – som så ligger hos den, der foretager en vilkårlig handling. Den, som er genstand for handlingen, udsættes for den andens suveræne V, er underlagt den andens frie valg, der kan være helt tilfældigt og/eller kendetegnet ved ikke at respektere normer eller regler. Bureaukrati kan gå ud på at fastsætte vilkår, der forebygger sådan vilkårlighed og dermed sikre et mål af retssikkerhed.

Virksomhed i civilsamfundet kan ses som betinget af det vilkår, at der i den sammenhæng – til forskel fra i det statslige system – ikke findes formelle pligter og rettigheder, og at man i høj grad er afhængig af gensidig tillid. Ligesom mange andre udsagn om vilkår kan dette imidlertid diskuteres. Vilkår er i det hele taget stadig til diskussion. Siden oplysningstiden har det været en standende diskussion, der vedbliver at dukke op i nye udgaver, hvad der skal betragtes som grundlæggende vilkår i menneske- og samfundslivet, og hvad det er menneskeligt muligt at få kontrol over.