Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Væsen

Væsen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Væsen — er indholdsmæssigt beslægtet med lat. essentia, som vedrører det essentielle, den egentlige natur hos noget eller nogen, en fast kerne, karakter eller identitet. Ordet essens blev udviklet af alkymister, der var ledet af en stærk tro på, at de gennem eksperimenter kunne finde frem til tings inderste V – det, som eksisterer, som ikke kan ændres, som kan give et fast grundlag at stå på, og som derfor heller ikke er til diskussion. Fra dette forhold stammer en forståelse af V som det, der er hævet over kritik. En betegnelse som ’offentlige væsener’ henviser til myndigheder som faktisk eksisterende. Uanset om det gælder militærvæsen eller sundhedsvæsen eller fondsvæsen, kan deres eksistens ikke snakkes bort.