Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Smålighed

Smålighed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Smålighed — (oldnord. ubetydelig) bruges om ting af ringe størrelse og om adfærd, der er præget af fokusering på småting, som er ligegyldige for en større sammenhæng, særligt hvor dette har et beregnende element. Inden for en gensidighedsramme kan det opfattes som småligt formalistisk og skadeligt for almennytten at lægge stor vægt på nøje beskyttelse af egne rettigheder.

Se også: Quid pro quo