Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Sygdomsbekæmpelse

Sygdomsbekæmpelse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sygdomsbekæmpelse — er et formål, der optræder hos mange danske fonde. Ordet sygdom er oldnordisk, og opfattelser af, hvad der skal regnes for sygdom, afhænger i høj grad af det alt andet end konkrete og meget elastiske begreb om sundhed. Dette forhindrer ikke, at mange lidelser åbenlyst er og af alle anerkendes som sygdomme. Bekæmpelse af sådanne lidelser var et fromt mål for kirkelige stiftelser i århundreder. Den opgave er i dag i det væsentligste overtaget af den moderne velfærdsstat og er knyttet, ikke til velgørenhed, men til formelle rettigheder. Filantropiske og almennyttige fonde samt sygdomsbekæmpende foreninger bidrager dog fortsat afgørende til sygdomsbekæmpelse gennem støtte, blandt andet baseret på indsamlinger til sygdomsforskning. Desuden ydes støtte til varetagelse af opgaver, der ikke eller kun i meget begrænset omfang varetages af det offentlige, såsom oprettelse og drift af hospicer.

Se også: Sundhedsfremme