Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Suverænitet

Suverænitet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Suverænitet — (lat. ypperlighed) knyttes i moderne statsret til det politiske organ, der har den højeste magt i et samfund, baseret på anerkendelse fra andre stater og egne borgere. En suveræn stat – og stater er per definition suveræne – er uafhængig og selvstændig i forhold til andre stater inden for folkerettens grænser. I bredere anvendelser kan suveræn også betyde udpræget myndig eller uafhængig. Den suveræne bestemmer selv, lader sig ikke binde af nogen eller noget og kan udvise suveræn foragt, eksempelvis for gældende love og regler eller den herskende moral, normer og sædvaner.