Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Sparekassefonde

Sparekassefonde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sparekassefonde — er betegnelsen på finansielle foreninger, der – efter at have udskilt bankvirksomheden i et aktieselskab – er omdannet til selvejende institutioner. Ofte med meget brede formål af typen: ”Fonden kan efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til eller på enhver måde virke til gavn for lokalområde X”. Bestemmelsen har fået nogle bestyrelser til at begunstige den finansielle virksomhed, hvoraf S er udgået – og som mange steder i fundatsen er pålagt at udpege fondens formand og flertallet i bestyrelsen. Dette har givet anledning til uheldige dispositioner under den seneste finanskrise, og med et lovforslag blev der i 2011 lagt op til at ændre reglerne på området.