Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Samfund

Samfund

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Samfund — (oldno. sammenkomst) kan i udgangspunktet dreje sig om alle mulige varianter af samvær, samvirke, samliv, samhørighed og samklang. I alle tilfældene drejer det sig om fællesskab, der kan være selvvalgt – som når man melder sig ind i en forening – eller noget, den enkelte er underlagt som et vilkår, for eksempel et geografisk defineret lokalsamfund.

Menneskeheden kan betegnes ’det menneskelige samfund’. Trykket lægges så på det særligt menneskelige. Man kan dog også tale om dyre- eller plantesamfund. Hyppigst bruges samfund til at betegne befolkningen i et afgrænset geografisk område, der er indbyrdes afhængige og samlet inden for rammerne af en stat, som for eksempel det danske samfund. Det samfundsmæssige kan være forbundet både med sympati og interne konflikter.

Se også: Civilsamfund, Gensidighed, Offentlighed, Marked & Stat