Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Subsidiaritet

Subsidiaritet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Subsidiaritet — (lat. hjælp) kan ses som et modbegreb til centralisering. Subsidiaritetsprincippet slår fast, at det underordnede skal komme først, så vidt det det lader sig gøre: Centrale autoriteter skal kun kontrollere og træffe beslutninger om forhold, der ikke lige så effektivt kan håndteres af lokale autoriteter og i første instans af civilsamfundet og familien. Sidstnævnte skal altså ikke unødigt fratages deres myndighed og ansvar. Princippet kendes fra den romersk-katolske kirkes lære om samfundets indretning og fra EU-samarbejdet. Det er beslægtet med nærhedsprincippet, hvorefter beslutninger, som direkte vedrører borgerne, skal træffes så nært på dem og altså så lokalt som muligt. Lignende hensyn indgår, når der tages initiativ til brugerinddragelse i forbindelse med store (bygge)projekter.

Se også: Kommune & Udkant