Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Udkant

Udkant

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Udkant — er de linjer, der begrænser noget udadtil. U’er ligger ikke i centrum, men er karakteriserede ved at være perifere. I dette ligger også, når talen for eksempel er om landområder og mindre byer, at U-områder har lav status, og at de hverken i økonomisk eller politisk forstand regnes for noget særligt. Forsøg på at løfte områder til en højere status og således samlet opnå en større grad af lighed kan være plaget af det problem, at de ofte udspringer og/eller styres fra centrum – for eksempel i form af store fonde – og bæres af ideer om det gode liv, der ikke nødvendigvis stemmer overens med lokale ideer om samme. Der kan søges bødet på dette gennem forsøg på brugerinddragelse, herunder inddragelse af lokale foreninger som repræsentanter for det lokale civilsamfund.

Man kan kun tale om U, hvor der er (en forestilling om) et centrum. Et kildent spørgsmål er, i hvilket omfang det med et sådant udgangspunkt er muligt at frigøre U-områder fra deres U-status. I de seneste årtier er denne problemstilling søgt opløst ved, at teorier om netværk er søgt indsat som afløsere for teorier, der opererer med centre og, følgelig, med periferier. Det praktiske udbytte af dette er uklart.

Se også: Lighed